Premiile Senatului Universității din București

asd

Premiile Senatului Universității din București, acordate miercuri, 18 decembrie 2019, au inclus Facultatea de Psihologie și Științele Educației printre premianți, cu șase nominalizări la patru categorii. Dintre acestea, ”Învățarea prin structuri de tip cluster – un curriculum integrat pentru programele de studii masterale, în cadrul FPSE” a câștigat Marele Premiu la categoria Cel mai inovator program universitar al anului.

Această inițiativă privind învățarea prin structuri de tip cluster vizează integrarea curriculară la nivelul întregii oferte educaționale a programelor de studii masterale ale tuturor departamentelor facultății. Este vorba de o structură complexă, a cărei organizare a fost demarată încă din anul 2017. Procesul a inclus eforturi instituționale semnificative și a răspuns unor diverse întrebări, deloc comode. Care sunt ocupațiile asociate fiecărui program de studii masterale și prin ce se înrudesc aceste ocupații, pentru fiecare dintre domenii? Care este profilul de formare al absolventului fiecărui program de master? Care sunt disciplinele de studiu prin care aceste ocupații și profiluri de formare ar putea fi urmărite? Ce caracteristici și ce interese au studenții care se înscriu la aceste programe de studii? Dar angajatorii lor existenți și/ sau potențiali?

Inițiativa a inclus eforturile unei echipe consistente: decanul facultății, profesorul Lucian Ciolan, colegii din Comisiei de Curriculum, toți coordonatorii de programe masterale; toți au fost stârniți să-și imagineze scenarii care mai de care mai apropiate de o viziune care să exprime ideea de integrare curriculară. Operațional, pentru a ajunge la consens pentru cele 24 de planuri de învățământ, tot atâtea câte programe masterale se derulează în Facultatea de Psihologie și Științele Educației, a fost nevoie de fermitatea și consecvența pe care lect. dr. Anca Petrescu, prodecan, le-a învestit în coordonarea întregului proces.

Ca urmare, planurile de învăţământ ale acestor programe, proiectate pentru a fi aplicate începând cu anul universitar 2020-2021, au devenit documente structurate pe patru categorii de discipline:

  1. de sinteză (de domeniu), incluse în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studii masterale conexe aceluiași domeniu, pentru anul I, semestrele I și II;
  2. disciplinele de pregătire profesională aprofundată (de specialitate), specifice fiecărui program de studii masterale;
  3. disciplinele opționale, plasate în anul II de studii, semestrul I și concepute astfel încât studenții să poată opta pentru orice disciplină din planul de învățământ al acestui an II de studii, semestrul I, din cadrul oricărui program de masterat, indiferent de domeniul de studii (Psihologie, Științe ale educației etc.);
  4. disciplinele facultative, cu rol complementar în raport cu cele de sinteză și cu cele de pregătire profesională, constituind un cadru deschis pentru inițierea de parteneriate și colaborări.

Ce beneficii aduce acest nou design curricular?

  • Omogenizează colectivele de studenți din perspectiva achizițiilor învățării.
  • Favorizează transferul de achiziții ale învățării după principii specifice dezvoltării durabile.
  • Oferă posibilitatea valorificării intereselor de dezvoltare profesională și în carieră ale studenților.
  • Creează oportunități pentru asigurarea coeziunii grupurilor de studenți, aceștia devenind ”parteneri de învățare”, în contextul studierii acelorași discipline de sinteză și discipline opționale.
  • În vederea angajării, formându-se printr-un curriculum integrat, studenții vor depășii riscul izolarea în propria specializare.
  • Consolidează comunitatea cadrelor didactice și o determină să reconstruiască oferta educațională pentru a asigura transferabilitatea rezultatelor învățării.

În mod realist, derularea în viitor a acestor programe va releva care avantaje se vor impune și, de asemenea, ce limite vor apărea și ce măsuri se vor contura pentru depășirea lor. Cert este că proiectul în sine a generat un proces integrativ de învățare pentru autorii săi. Un început care promite!

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.