FPSE parteneră în proiectul Erasmus + ” Supporting educational and social inclusion of early youth leavers and youth at risk of early leaving throught mechanisms of orientation and tutorial actions”

orienta

Facultatea de Psihologie și Științele Educației parteneră în proiectul Erasmus + ” Supporting educational and social inclusion of early youth leavers and youth at risk of early leaving throught mechanisms of orientation and tutorial actions”

Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București a fost reprezentată de lector univ. dr. Elena Marin în cadrul celei de-a doua întâlniri de proiect la Universitatea din Bath, Marea Britanie, în perioada 27– 29 noiembrie 2019. Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+: ” Supporting educational and social inclusion of early youth leavers and youth at risck of early leaving throught mechanisms of orientation and tutorial actions” (ORIENTA4YEL), nr proiect: 604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN.
Activitățile prevăzute în cadrul proiectului vizează conceperea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea unei intervenții pentru combaterea abandonului școlar timpuriu în cinci țări din UE (Spania, Marea Britanie, Germania, Portugalia și România).
Proiectul ORIENTA4YEL este realizat în parteneriat cu Universitatea Autonoma de Barcelona, Universitatea din Bath, Universitatea Politehnica din Leiria, și Universitatea din Bremen.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.