Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER,..." /> Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER,..." /> Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2019 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2019

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2019

-fişă tip de înscriere;
-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi
copie pentru certificare conform cu originalul;
-diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul promoției 2019);
-documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
-foaie matricolă/ supliment la diplomă în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;
-certificat de naștere în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;
-certificat de căsătorie în original şi copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);
-adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
-trei fotografii 3/4, color (numele scris pe verso);
-CI/pașaport în copie lizibilă;
-CV și dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului (doar pentru programele de master din cadrul domeniului PSIHOLOGIE);
-dovada plății taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept).
Pentru programele de studii la forma de învățământ IFR și TICE (IF) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.
-2 coli A4;
-dosar plic alb.

Taxă de admitere studii universitare de master 250 lei

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de plată a taxei de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:

-certificatele de deces ale părinților - copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
-adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
-adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
-adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studenții care urmează și un alt program de studii universitare de master se adaugă:

-adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada in care a beneficiat de bursă;

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:

-adeverinţă de la primul program de master absolvit cu specificarea numărului de ani efectuați la buget/taxă și a perioadei în care s-a primit bursă.

ACCESUL ÎN SALA DE ÎNSCRIERI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ESTE PERMIS DOAR CANDIDAȚILOR.

 

Ultima modificare Joi, 11 Iulie 2019 14:20
Evaluaţi acest articol
(31 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.