Admitere - Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

REZULTATE PROBĂ DE APTITUDINI - ELIMINATORIE (ORAL) ABILITĂŢI ARTISTICE ŞI DE COMUNICARE, AUZ MUZICAL, RITM, DIALOG, CITIREA UNUI TEXT - DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ "PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR"


LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR/ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ID (la distanţă), PE LOCURILE CU TAXĂ


LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE la programul de Conversie profesională “Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar” (la distanță)

 

EXAMEN DE ADMITERE 

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

(program de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – forma de învățământ -  la distanță)

CALENDAR ADMITERE

ÎNSCRIERI  ONLINE

12 septembrie 2020, ora 9:00 - 17 septembrie 2020, ora 14:00    

Important !!! Înscrierea se va efectua online, pe platforma dedicată.

În cazuri excepționale, înscrierea candidaților se poate face personal, la sediul facultății din Șoseaua Panduri, nr. 90, sector 5. În acest sens, candidatul va informa în prealabil comisia de admitere pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., specificând motivele pentru care dorește înscrierea fizică. Deplasarea la facultate și îndeplinirea formalităților de înscriere se vor realiza pe baza unei programări și cu respectarea regulilor de distanțare socială.

21 septembrie 2020 

Afişare rezultate provizorii (etapa I)

Afişare rezultate finale –conform anunțurilor care vor însoți rezultatele.

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ: la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă.

TAXE ADMITERE

112 lei pentru înscrierea ONLINE             

150 lei pentru înscriere la sediul facultății

PROBE DE CONCURS

Ciclul de studii

Programul de studii

Probe de concurs

Modalitatea susținere examen

Curs postuniversitar

Conversie profesională

Pedagogia îmvățământului primar și preșcolar (ID)

Medie examen licență    - 50%

Medie generală ani studii licență- 50%

Concurs dosare


CRITERIU DE DEPARTAJARE
:

Media generală a anilor de studii universitare de licență

CLASIFICARE

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere !

*CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE OBLIGATORIE!

IMPORTANT!

Până la data de 25 septembrie 2020, toți candidații declarați ADMIS sunt obligați să prezinte la secretariat toate documentele necesare întocmirii dosarului de studii și a înmatriculării, IN ORIGINAL ȘI COPIE, după cum urmează :

-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

-diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta,

-documentul/documentele de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat/e  conform  legislației în vigoare (dacă este cazul);

-Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară (pentru promoția 2020) ;

-certificat de naștere;

-certificat de căsătorie  (unde este cazul);

-adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;

-trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso);

-CI/pașaport în copie lizibilă.

-adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru instituțiile private se solicită și dovada autorizării/acreditării, în copie);  

-copia chitanței de achitare a sumei de 500 de lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studii – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069,  deschis la sucursala BCR, sector 5, București, cu specificarea  numelui candidatului și a programului de studii – conversie profesională.

Neprezentarea documentelor specificate mai sus, în termenul precizat, duce la pierderea locului ocupat în urma concursului de admitere.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 1750 de lei/semestru (3500 de lei/an)

Ultima modificare Marți, 23 Iunie 2020 10:33
Evaluaţi acest articol
(117 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.